Classification of ex vivo methotrexate resistance in acute lymphoblastic and myeloid leukaemia

M. G. Rots, R. Pieters, G. J.L. Kaspers, A. J.P. Veerman, G. J. Peters, G. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)791-800
Aantal pagina's10
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume110
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit