Clinical and immunological evaluation of 20 patients with advanced colorectal cancer treated with high dose recombinant leukocyte interferon-αA (rIFNαA)

Alexander M. Eggermont, Willem Weimar, Bhupendra Tank, Amelie M. Dekkers-Bijma, Richard L. Marquet, Johannes S. Lameris, Dick L. Westbroek, Johannes Jeekel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical and immunological evaluation of 20 patients with advanced colorectal cancer treated with high dose recombinant leukocyte interferon-αA (rIFNαA)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen