Clinical and Molecular Characteristics and Outcome of Cystic Partially Differentiated Nephroblastoma and Cystic Nephroma: A Narrative Review of the Literature

Sophie E van Peer, Corine J H Pleijte, Ronald R de Krijger, Marjolijn C J Jongmans, Roland P Kuiper, Marc R Lilien, Martine van Grotel, Norbert Graf, Marry M van den Heuvel-Eibrink, Janna A Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical and Molecular Characteristics and Outcome of Cystic Partially Differentiated Nephroblastoma and Cystic Nephroma: A Narrative Review of the Literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen