Clinical and molecular genetic characterization of wild-type MLL infant acute lymphoblastic leukemia identifies few recurrent abnormalities

Marieke H van der Linden, Judith M Boer, Pauline Schneider, Merel Willekes, Lidija Seslija, Paola De Lorenzo, Maria Grazia Valsecchi, Giovanni Cazzaniga, Andrea Biondi, Monique L den Boer, Rob Pieters, Ronald W Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e95-8
TijdschriftHaematologica
Volume101
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2016

Citeer dit