Clinical and pathologic abnormalities in a family with parkinsonism and parkin gene mutations

B. P.C. Van De Warrenburg, M. Lammens, C. B. Lücking, P. Denèfle, P. Wesseling, J. Booij, P. Praamstra, N. Quinn, A. Brice, M. W.I.M. Horstink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

224 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical and pathologic abnormalities in a family with parkinsonism and parkin gene mutations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen