Clinical benefit of systemic therapies for recurrent ovarian cancer—ESMO-MCBS scores

K. E. Broekman, M. van Kruchten, H. van Tinteren, C. Sessa, M. Jalving, A. K.L. Reyners

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical benefit of systemic therapies for recurrent ovarian cancer—ESMO-MCBS scores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry