Clinical Characteristics of Invasive Fungal Infections in Pediatric Oncology Patients with Solid Tumors

Veerle J. Ruijters, Natanja Oosterom, Madeleine E.M. Van Der Perk, Tom F.W. Wolfs, Annelot J.M. Meijer, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Martine Van Grotel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical Characteristics of Invasive Fungal Infections in Pediatric Oncology Patients with Solid Tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology