Clinical evaluation of vancomycin dosage in pediatric oncology patients

Stefan J.W.J. Sanders, Yuma A. Bijleveld, Fleur Sinkeler, Elles M. Kemper, Dasja Pajkrt, Marianne Van De Wetering, Natasha K.A. Van Eijkelenburg, Ron A.A. Mathôt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Vancomycin trough serum concentrations were below therapeutic range (8-15 mg/L) in 58% of 124 pediatric oncology patients receiving 60 mg/kg/d divided qid. Patients <6 and between 6 and 12 years had significantly lower trough concentrations than patients >12 years. A vancomycin dosage of 60 mg/kg/d is inadequate for pediatric oncology patients >12 years.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)731-733
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume33
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical evaluation of vancomycin dosage in pediatric oncology patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit