Clinical implications of malnutrition in childhood cancer patients--infections and mortality

E A H Loeffen, A Brinksma, K G E Miedema, G H de Bock, W J E Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

76 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical implications of malnutrition in childhood cancer patients--infections and mortality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen