Clinical implications of malnutrition in children with cancer

E. A.H. Loeffen, A. Brinksma, W. J.E. Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2523-2524
Aantal pagina's2
TijdschriftSupportive Care in Cancer
Volume23
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit