Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of the Cyclin-Dependent Kinase 4 and 6 Inhibitors Palbociclib, Ribociclib, and Abemaciclib

Stefanie L. Groenland, Alejandra Martínez-Chávez, Marloes G.J. van Dongen, Jos H. Beijnen, Alfred H. Schinkel, Alwin D.R. Huitema, Neeltje Steeghs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of the Cyclin-Dependent Kinase 4 and 6 Inhibitors Palbociclib, Ribociclib, and Abemaciclib'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen