Clinical pharmacokinetics of an amorphous solid dispersion tablet of elacridar

Emilia Sawicki, Remy B. Verheijen, Alwin D.R. Huitema, Olaf van Tellingen, Jan H.M. Schellens, Bastiaan Nuijen, Jos H. Beijnen, Neeltje Steeghs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical pharmacokinetics of an amorphous solid dispersion tablet of elacridar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen