Clinical Pharmacokinetics of Vemurafenib in BRAF-Mutated Melanoma Patients

C. M. Nijenhuis, A. D.R. Huitema, C. Blank, J. B.A.G. Haanen, J. V. van Thienen, H. Rosing, J. H.M. Schellens, J. H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-128
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Clinical Pharmacology
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit