Clinical trial simulations in paediatric oncology: A feasibility study from the Innovative Therapies for Children with Cancer Consortium

Julie M. Janssen, C. Michel Zwaan, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical trial simulations in paediatric oncology: A feasibility study from the Innovative Therapies for Children with Cancer Consortium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science