Clinical value of the X chromosome in testicular germ-cell tumours

Leendert H J Looijenga, J Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-8
Aantal pagina's3
TijdschriftLancet (London, England)
Volume363
Nummer van het tijdschrift9402
DOI's
StatusGepubliceerd - 3 jan. 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit