Cloning and characterization of p52, the fifth subunit of the core of the transcription/DNA repair factor TFIIH

Jean Christophe Marinoni, Richard Roy, Wim Vermeulen, Pierre Miniou, Yves Lutz, Geert Weeda, Thierry Seroz, Denise Molina Gomez, Jan H.J. Hoeijmakers, Jean Marc Egly

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cloning and characterization of p52, the fifth subunit of the core of the transcription/DNA repair factor TFIIH'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen