Cloning and expression of a mouse cDNA encoding p59, an immunophilin that associates with the glucocorticoid receptor

Jacky Schmitt, Jens Pohl, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cloning and expression of a mouse cDNA encoding p59, an immunophilin that associates with the glucocorticoid receptor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology