Cloning of murine TCF-1, a T cell-specific transcription factor interacting with functional motifs in the CD3-ε and T cell receptor α enhancers

M. Oosterwegel, M. Van de Wetering, D. Dooijes, L. Klomp, A. Winoto, K. Georgopoulos, F. Meijlink, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

133 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cloning of murine TCF-1, a T cell-specific transcription factor interacting with functional motifs in the CD3-ε and T cell receptor α enhancers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology