Co-expression of the androgen receptor and the transcription factor ZNF652 is related to prostate cancer outcome

David F. Callen, Carmela Ricciardelli, Miriam Butler, Alan Stapleton, Jurgen Stahl, James G. Kench, David J. Horsfall, Wayne D. Tilley, Renee Schulz, Jahn M. Nesland, Paul M. Neilsen, Raman Kumar, Ruth Holm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Co-expression of the androgen receptor and the transcription factor ZNF652 is related to prostate cancer outcome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen