Coadministration of lanreotide Autogel and pegvisomant normalizes IGF1 levels and is well tolerated in patients with acromegaly partially controlled by somatostatin analogs alone

Aart Jan Van Der Lely, Ignacio Bernabeu, Jan Cap, Philippe Caron, Annamaria Colao, Josef Marek, Sebastian Neggers, Pascal Birman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

73 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coadministration of lanreotide Autogel and pegvisomant normalizes IGF1 levels and is well tolerated in patients with acromegaly partially controlled by somatostatin analogs alone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen