Cognitive Impairment and Family Functioning of Survivors of Pediatric Cancer: A Systematic Review

Sasja A. Schepers, Fiona S.M. Schulte, Sunita K. Patel, Kathryn Vannatta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1795-1812
Aantal pagina's18
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume39
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun. 2021

Citeer dit