Cognitive performance as a predictor of healthcare transition in sickle cell disease

Anjelica C Saulsberry-Abate, Marita Partanen, Jerlym S Porter, Pradeep S B Podila, Jason R Hodges, Allison A King, Winfred C Wang, Jane E Schreiber, Xiwen Zhao, Guolian Kang, Lisa M Jacola, Jane S Hankins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cognitive performance as a predictor of healthcare transition in sickle cell disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen