Colon cancer - Understanding how NSAIDs work

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

78 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)761-763
Aantal pagina's3
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume354
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 feb. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit