Colorectal Cancer Screening in Childhood Cancer Survivors

Jop C. Teepen, Cécile M. Ronckers, Leontien C.M. Kremer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1114-1115
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the National Cancer Institute
Volume111
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2019

Citeer dit