Combination treatment with somatostatin analogues and pegvisomant in acromegaly

S. J.C.M.M. Neggers, A. J. Van Der Lely

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combination treatment with somatostatin analogues and pegvisomant in acromegaly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen