Combined magnetic resonance imaging and ultrasound echography guidance for motion compensated HIFU interventions

Mario Ries, Baudouin Denis De Senneville, Yvan Regard, Chrit Moonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdragepeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combined magnetic resonance imaging and ultrasound echography guidance for motion compensated HIFU interventions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie