Comment on “acute lymphoblastic leukemia and adiponcosis” by M. Bifilco and AM Malfitano

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e432-e433
TijdschriftHaematologica
Volume100
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 okt. 2015

Citeer dit