Comment on: "Early advice on managing children with cancer during the COVID-19 pandemic and a call for sharing experiences"

Jaime Verdú-Amorós, Francisco Bautista, Alba Rubio-San-Simón, Carlos D Grasa Lozano, Luis Madero, Teresa de Rojas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e28377
TijdschriftPediatric blood & cancer
Volume67
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit