Comment on: Isavuconazole plasma concentrations in critically ill patients during extracorporeal membrane oxygenation

Beatrijs Mertens, Ruth Van Daele, Yves Debaveye, Joost Wauters, Christophe Vandenbriele, Roger Brüggemann, Matthias Gijsen, Isabel Spriet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3526-3527
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Antimicrobial Chemotherapy
Volume77
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 nov. 2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit