Comment on Transient Tachypnea of the Newborn Is Associated with an Increased Risk of Hospitalization Due to Respiratory Syncytial Virus Bronchiolitis

Lieke W.P.C.G. Van De Kam, Koos Korsten, Joanne G. Wildenbeest, Louis J. Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E234-E235
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume38
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit