Commentary on "Histone H3F3A and HIST1H3B K27M mutations define two subgroups of diffuse intrinsic pontine gliomas with different prognosis and phenotypes"

Marc H A Jansen, Sophie E M Veldhuijzen van Zanten, Martijn W Heymans, Darren Hargrave, Christof M Kramm, Dannis G Van Vuurden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)793-4
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume131
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit