Commentary: Why are young healthy term infants protected against respiratory syncytial virus bronchiolitis?

Louis Bont, Michiel L. Houben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)785-786
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume30
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit