Communication about Traditional Complementary and Alternative Medicine (TCAM) in childhood cancer: A comparison between Dutch and Indonesian health-care providers at academic hospitals

Dwi Susilawati, Stefanus Gunawan, Marijn Arnoldussen, Maartje S. Gordijn, Chloe A.M. ten Broeke, Sri Mulatsih, Mei N. Sitaresmi, Gertjan J.L. Kaspers, Saskia Mostert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Communication about Traditional Complementary and Alternative Medicine (TCAM) in childhood cancer: A comparison between Dutch and Indonesian health-care providers at academic hospitals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen