Comparative genomic and in situ hybridization of germ cell tumors of the infantile testis

M Mostert, C Rosenberg, H Stoop, M Schuyer, A Timmer, W Oosterhuis, L Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative genomic and in situ hybridization of germ cell tumors of the infantile testis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen