Comparative genomic hybridization of germ cell tumors of the adult testis: confirmation of karyotypic findings and identification of a 12p-amplicon

M M Mostert, M van de Pol, D Olde Weghuis, R F Suijkerbuijk, A Geurts van Kessel, J van Echten, J W Oosterhuis, L H Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

93 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative genomic hybridization of germ cell tumors of the adult testis: confirmation of karyotypic findings and identification of a 12p-amplicon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology