Comparison of the influence of xenon vs. isoflurane on ventilation- perfusion relationships in patients undergoing simultaneous aortocaval occlusion

Jan Hofland, Robert Tenbrinck, Alexander M.M. Eggermont, Wilhelm Erdmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-69
Aantal pagina's9
TijdschriftAdvances in Experimental Medicine and Biology
Volume540
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit