Complete response of melanoma-in-transit metastasis after isolated limb perfusion with tumor necrosis factor α and melphalan without massive tumor necrosis: A clinical and histopathological study of the delayed-type reaction pattern

Peet T.G.A. Nooijen, Alexander M.M. Eggermont, Lia Schalkwijk, Sonja Henzen-Logmans, Robert M.W. De Waal, Dirk J. Ruiter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complete response of melanoma-in-transit metastasis after isolated limb perfusion with tumor necrosis factor α and melphalan without massive tumor necrosis: A clinical and histopathological study of the delayed-type reaction pattern'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen