Complex genetics of radial ray deficiencies: Screening of a cohort of 54 patients

Sarah Vergult, A. Jeannette M. Hoogeboom, Emilia K. Bijlsma, Tom Sante, Eva Klopocki, Bram De Wilde, Marjolijn Jongmans, Christian Thiel, Joke BGM Verheij, Antonio Perez-Aytes, Hilde Van Esch, Alma Kuechler, Daniela QCM Barge-Schaapveld, Yves Sznajer, Geert Mortier, Björn Menten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complex genetics of radial ray deficiencies: Screening of a cohort of 54 patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen