Comprehensive Characterization of Cancer Driver Genes and Mutations

MC3 Working Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1034-1035
Aantal pagina's2
TijdschriftCell
Volume174
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 9 aug. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit