Compression of morbidity in a progeroid mouse model through the attenuation of myostatin/activin signalling

Khalid Alyodawi, Wilbert P Vermeij, Saleh Omairi, Oliver Kretz, Mark Hopkinson, Francesca Solagna, Barbara Joch, Renata M C Brandt, Sander Barnhoorn, Nicole van Vliet, Yanto Ridwan, Jeroen Essers, Robert Mitchell, Taryn Morash, Arja Pasternack, Olli Ritvos, Antonios Matsakas, Henry Collins-Hooper, Tobias B Huber, Jan H J HoeijmakersKetan Patel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compression of morbidity in a progeroid mouse model through the attenuation of myostatin/activin signalling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen