Computation of antiepileptic drug retention rates in the presence of a competing risk

Pim B. van der Meer, Marta Fiocco, Johan A.F. Koekkoek, Martin J.B. Taphoorn, Linda Dirven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)82
Aantal pagina's1
TijdschriftSeizure
Volume67
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit