Concise review: The Yin and Yang of intestinal (Cancer) stem cells and their progenitors

Daniel E. Stange, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concise review: The Yin and Yang of intestinal (Cancer) stem cells and their progenitors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology