Concurrence of sleep problems and distress: prevalence and determinants in parents of children with cancer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concurrence of sleep problems and distress: prevalence and determinants in parents of children with cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen