Connectivity mapping identifies HDAC inhibitors for the treatment of t(4;11)-positive infant acute lymphoblastic leukemia

D. J.P.M. Stumpel, P. Schneider, L. Seslija, H. Osaki, O. Williams, R. Pieters, R. W. Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

63 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connectivity mapping identifies HDAC inhibitors for the treatment of t(4;11)-positive infant acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology