Conserved pattern of antisense overlapping transcription in the homologous human ERCC-1 and yeast RAD10 DNA repair gene regions

M. Van Duin, J. Van den Tol, J. H.J. Hoeijmakers, D. Bootsma, I. P. Rupp, P. Reynolds, L. Prakash, S. Prakash

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1794-1798
Aantal pagina's5
TijdschriftMolecular and Cellular Biology
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit