Constipation as the presenting symptom in de novo multiple endocrine neoplasia type 2B

R. R. De Krijger, A. Brooks, E. Van Der Harst, R. M.W. Hofstra, H. A. Bruining, J. C. Molenaar, C. Meijers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)405-408
Aantal pagina's4
TijdschriftPediatrics
Volume102
Nummer van het tijdschrift2 I
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit