Content validity of the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Sleep Disturbance and Sleep Related Impairment item banks in adolescents

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Content validity of the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Sleep Disturbance and Sleep Related Impairment item banks in adolescents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Psychology

Keyphrases