Contrast enema for pediatric intussusception: is reflux into the terminal ileum necessary for complete reduction?

Ijsbrand A.J. Zijlstra, Rick R. van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1476; author reply 1476-1477
TijdschriftJournal of Pediatric Surgery
Volume44
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - jul. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit