Convection-enhanced delivery: chemosurgery in diffuse intrinsic pontine glioma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1001-1003
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Lancet Oncology
Volume19
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2018

Citeer dit