Copy number variations as potential diagnostic and prognostic markers for CNS melanocytic neoplasms in neurocutaneous melanosis

Adriana C.H. van Engen-van Grunsven, Katrin Rabold, Heidi V.N. Küsters-Vandevelde, Jos Rijntjes, Melika Djafarihamedani, Jayne Y. Hehir-Kwa, Benno Küsters, Michel A.A.P. Willemsen, Ineke van der Burgt, Pieter Wesseling, Willeke A.M. Blokx, Patricia J.T.A. Groenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-335
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume133
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2017

Citeer dit